wwdasdsd64. Hükümet 2016 Yılı Eylem Planı’nda 6 ay içinde gerçekleştirilecek reformlar arasında yer alan ve eylemden sorumlu kurumun Başbakanlık olarak belirlendiği “Dijital Türkiye Projesi Yol Haritası oluşturulacak ve bu doğrultuda uygulama başlatılacak” eylem maddesi devletin bu konudaki bakış açısının ne denli önemli olduğunun en kritik ispatıdır.

65. Hükümet Programı incelendiğinde de bu eylem maddesini destekleyen birçok hedefle karşılaşmak mümkündür. Bunlardan bazıları:

1. Bilgi ve iletişim teknolojilerinden etkili bir araç olarak faydalanarak bilgi tabanlı ekonomiye dönüşümü ve nitelikli istihdamı geliştirmek.

2. Ulusal Genişbant Stratejisini hazırlamak.

3. Fiber erişim destekleme programını oluşturmak ve Fiber altyapı yatırımlarının artırılmasına önem verecek, hızlı ve kaliteli genişbant erişim yaygınlığını sağlamak.

4. Bilgi teknolojileri sektörüne yönelik veri altyapısını güçlendirmek ve bilgi teknolojileri firmalarının küresel pazarlara açı- lımını teşvik etmek.

5. Kamu yönetiminde şartların ve anlayışların değişimi içinde, yenilikçi ve vatandaş memnuniyetini esas alan bir yaklaşımı benimsemek.

6. Bilim, teknoloji ve yeniliğin, ülke ekonomisinde kritik bir role sahip olmasını sağlamak.

7. Büyük ekonomiler arasına girme hedefine yönelik olarak teknoloji üreten ve katma değeri yüksek ürünler ihraç eden bir konuma hızlı bir şekilde ulaşmak.

8. Savunma, havacılık ve uzay teknolojilerine yönelik yerlileştirme ve millileştirme çalışmalarına hız verilmesi.

9. Ar-Ge ve yenilik faaliyetlerinin artırılmasına yönelik destek sağlayan kurumlar arasında koordinasyonu güçlendirmek ve desteklerin etkinliğini artırmak.

10. Güven ve istikrar içerisinde üretim ağırlıklı büyüyecek olan ekonominin temelini nitelikli, girişimci ve yenilikçi insanımız; bilgi ve teknoloji ile katma değeri yükselten işletmelerden oluşturmak.

11. Türkiye’yi yenilik alanında bir üst lige taşıyacak olan Bilişim Vadisini kurmak.

 

Haberin tamamına burayı tıklayarak ulaşabilirsiniz.

Pin It on Pinterest